товарач

Сухопътният транспорт в България отчита най-голям спад в рамките на Европейския съюз през 2018 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес. Т.нар. тон-километри, с които се изчислява превозеното количество товари на 1 км, се понижават с 23,3% в България през 2018 г. спрямо 2017 г. На второ място е Люксембург с 16% […]