товарач

Сухопътният транспорт в България отчита най-голям спад в рамките на Европейския съюз през 2018 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес.

Т.нар. тон-километри, с които се изчислява превозеното количество товари на 1 км, се понижават с 23,3% в България през 2018 г. спрямо 2017 г.

На второ място е Люксембург с 16% спад, следват Чехия със 7,2%, Естония с 6,7% и Полша с 5,8%.

Същевременно най-голям ръст по този показател е отчетен в Кипър – 8%, Румъния – 7,4%, Словения и Хърватия – по 6,8%.

През 2018 г. Германия изпреварва Полша и се превръща в най-значимата страна в ЕС за сухопътния транспорт с общо 317 млрд. тон-километра.

Хърватия и Кипър регистрират увеличения във всички видове транспорт, а в Полша и Люксембург са отчетени намаления във всички видове транспорт, показват още данните.

Литва, Италия, Хърватия и Австрия регистрират много силен растеж на каботажа (извършването на превоз на стоки на територията на държава членка от превозвач, чието седалище се намира в друга държава членка – бел. ред.) – над 14%, докато Финландия, Швеция, Белгия, Чехия, Ирландия, Португалия, Люксембург и Унгария отчитат силно намаление – от -39% до -13%.

В транспорта за кръстосана търговия Литва и Словения отбелязват значително увеличение (повече от 10%), докато Чехия, Дания, Италия, Унгария, Португалия, Белгия, Австрия и Нидерландия регистрират значителни намаления (от -41% до -11%).

При кpъcтocaнaтa тъpгoвия aвтoмoбилният тpaнcпopт се извъpшвa oт пpeвoзнo cpeдcтвo от една държава мeждy мяcтoто нa нaтoвapвaнe на стоката във втopa дъpжaвa и мяcтoто нa paзтoвapвaнe в тpeтa дъpжaвa.

Сухопътният транспорт продължава да има най-голям дял в ЕС от товарния транспорт – малко над три четвърти от общия вътрешен товарен транспорт на база осъществени тон-километри. Железопътният транспорт е 18,7%, като увеличава дела си с 0,4 пр.п. на годишна база, а на вътрешните водни пътища – 6%. Изключение от това правило са Литва и Латвия, където железопътният транспорт е преобладаващ.

Що се отнася до железопътния транспорт, ефективността в рамките на ЕС се изчислява на 430 млрд. тон-километри. Основен принос за това има Германия със 117 млрд. тон-километри, почти една трета от общото изпълнение.